/ Telefon: +90 362 266 4087
106 - Vizon
117 - Renkli
124 - Renkli
146 - Siyah
148 - Kahve
161 - Vizon